Villkor

Beställningsvillkor

Beställningen är bindande, och kan inte tas tillbaka. Loom AB förbehåller sig rätten att neka beställning pga. tidsbrist, brister i modellen eller andra tveksamheter.

Ansvar

Loom AB garanterar total sekretess från sin sida på informationsutbytet och eventuella filer ni skickar till oss. Kunden ansvarar för att de filer de skickar in inte inkräktar på någons copyright eller på något annat sett bryter mot lagar eller regler. Loom AB ansvarar för att offerten utförs korrekt.

Reklamation/byten

Vi accepterar inte byten eller reklamationer förutom om vi inte uppfyllt våra åtaganden i offerten. Reklamation ska ske senast fem arbetsdagar efter att ni mottagit modellen. Skulle retur av modellen bli aktuellt står vi naturligtvis för frakten.

Leverans


Leverans sker normalt sett dagen ni accepterar vår offert. Ni kan då välja om ni vill hämta ut den själva eller få den fraktad med posten. Frakt med posten tar 1-2 dagar. Märker du vid mottagandet att paketet har en synlig skada som kan ha påverkat skicket på modellen du beställt skall du inte mottaga den. Gör då en reklamation till Posten direkt på utlämningsstället och be dem skicka tillbaka paketet till oss och skriva anledningen till returen på paketet. Ring sedan till oss på 040 630 70 77 och berätta vad som inträffat.

Betalning


Betalning sker antingen kontant, genom postförskott eller genom fakturering, vid fakturering gäller 30 dagars netto.